Organització

Les esglésies de les Assemblees de Germans adopten moltes formes diferents d’organització, segons les seves característiques. Si ve inicialment les esglésies s’organitzaven entorn l’assemblea i un consell d’ancians, actualment podem trobar diverses estructures i funcionaments amb la presència, o no, d’ancians, pastor/s i consell d’església.

Consell d’ancians / pastors – S’anomena ancià o pastor a aquella persona que ha estat reconeguda com a dirigent dins la seva pròpia comunitat. L’ancià és responsable del lideratge espiritual de l’església a la qual pertany i exerceix un ministeri pastoral en la comunitat.

Consell d’església – És el grup de persones designades per la comunitat com a responsables de portar endavant el dia a dia de l’església. Els ancians/pastors en formen part.

L’assemblea general (formada pels membres de l’església) és present, sigui quina sigui l’estructura de l’església i és qui, en definitiva, la dirigeix. Les assemblees generals es reuneixen regularment per tal de garantir el bon funcionament de la comunitat.

Desplaça cap amunt