Ordenances i Culte

Baptisme d’adults – D’acord al que ens ensenya la Bíblia, creiem que tot aquell que es reconegui com a pecador i accepti a Jesucrist com a Salvador personal pot ser batejat.

Sant Sopar – Cada diumenge, en el transcurs del nostre culte, recordem el sacrifici de Jesús per donar-nos la Salvació. Per fer-ho, i seguint el que el mateix Jesús ordenà, celebrem el Sant Sopar.

Culte – Els diumenges ens apleguem per celebrar el culte. En ell dediquem temps a la pregària, la lloança, el Sant Sopar, la lectura de la Bíblia i l’exposició bíblica. Un dels fets més destacats en les nostres reunions és el que anomenem “culte lliure”, un temps en que els membres de l’assemblea participen, de manera lliure i espontània, en la lloança al Senyor.
Desplaça cap amunt