Declaració de Wiedenest

“Corro cap a la meta per aconseguir el premi que Déu ha convocat allà dalt per mitjà de Jesucrist.” Filipencs 3.14

En el poder i l’amor de Déu volem posar tot el nostre esforç per tal que en els nostres països d’origen, a Europa i a tot el món, persones arribin al coneixement del Crist, esglésies locals siguin promogudes en fe, creixement espiritual i numèric, i neixin noves esglésies.

Per aconseguir-ho, volem utilitzar de forma creativa tots aquells valors i principis propis del MOVIMENT DELS GERMANS a nivell mundial, considerant cada vegada més la situació d’aquells qui es troben fora de les nostres fronteres nacionals.

VOLEM que molts arribin a conèixer Crist.

Cada creient i cada església local té la comissió divina d’evangelitzar, tant a casa com també en altres àmbits culturals, amb entusiasme i objectius clars.

Alguns desafiaments importants en els nostres temps són:

 • La utilització de conceptes i mètodes creatius, en un procés evangelístic continu, mitjançant contactes personals, especialment entre joves.
 • La integració en amor de nous creients i deixebles a les nostres Assemblees.
 • Un discipulat efectiu de nous creients.
 • La presentació i oferta de l’Evangeli sense alteracions, per mitjans comprensibles en l’ambient cultural.
 • L’evangelització entre estrangers en els nostres propis països.
 • El servei social i de diaconat com a forma essencial del nostre testimoni.
 • Estimular els creients a donar sacrificialment, de manera responsable.

VOLEM que l’església local creixi espiritual i numèricament.

L’església local és un conjunt de col.laboradors de Déu, cadascun dels quals posa al servei de Déu els dons espirituals que posseeix, amb el propòsit de contribuir al creixement espiritual i numèric de l’església.

Alguns desafiaments significatius:

 • L’ensenyament fonamental i pràctic de les doctrines bàsiques de la Bíblia, i un tractament savi i equilibrat d’opinions i interpretacions diferents en temes secundaris.
 • La promoció de col·laboradors, especialment d’aquells amb qualitats directives, mitjançant cursos i seminaris, enquestes bíbliques, tallers i assistència de mentors.
 • El desenvolupament d’estructures útils que corresponguin a la comissió específica i activitats de l’església.
 • Fomentar el creixement mitjançant la integració d’obrers a temps complet en l’estructura i tasques de l’església.
 • La realització conjunta, en harmonia espiritual, dels canvis necessaris dins de l’església.
 • El tractament en amor i saviesa de diferències i conflictes.
 • Romandre ferms en els principis ètics de l’ensenyança de la Paraula de Déu.

VOLEM que noves esglésies siguin establertes.

Estem convençuts, que l’establiment de noves esglésies és, de fet, la forma més efectiva d’evangelització a llarg termini.

 • Ens comprometem a participar en forma activa a l’establiment d’esglésies en la nostra regió i en el món.
 • Volem promoure la cooperació conjunta d’esglésies locals en una mateixa regió amb objectius i propòsits comuns.

Conferència Europea dels Germans, juliol 2005

Desplaça cap amunt