Confessió de Fe

En tant que cristians evangèlics, acceptem la Revelació de Déu únic en tres persones (Pare, Fill i Esperit Sant) donada a les Escriptures de l’Antic i el Nou Testament, i confessem la fe històrica de l’Evangeli que es proclama a les seves pàgines. Afirmem, per tant, les doctrines que considerem decisives per a comprendre la fe i que han d’expressar-se en amor, en el servei cristià pràctic i en la proclamació de l’Evangeli:

1 _La sobirania i la gràcia de Déu el Pare, Déu el Fill i Déu l’Esperit Sant en la creació, la providència, la revelació, la redempció i el judici final.

2 _La divina inspiració de les Sagrades Escriptures en els seus documents originals i, per tant, la seva total credibilitat i suprema autoritat en tot el relatiu a la fe i a la conducta.

3 _La pecaminositat universal i la culpabilitat de l’home caigut que comporta la ira de Déu i la condemnació.

4 _El sacrifici vicari del Fill de Déu encarnat, únic fonament suficient de redempció de la culpabilitat i del poder del pecat, així com de les seves conseqüències eternes.

5 _La justificació del pecador solament per la gràcia de Déu, per mitjà de la fe en Crist crucificat i ressuscitat d’entre els morts.

6 _La obra de Déu l’Esperit Sant que il·lumina, regenera, habita en el creient i el santifica.

7 _El sacerdoci de tots els creients que, en la unitat de l’Esperit Sant, constitueixen l’Església universal, el Cos del qual Crist n’és el Cap, compromesos pel manament del seu Senyor i la proclamació de l’Evangeli a tot el món.

8 _L’esperança del retorn visible del nostre Senyor Jesucrist en poder i glòria, la resurrecció d’entre els morts i la consumació del Regne de Déu.

Desplaça cap amunt